digər

Zavod və Ar-Ge mərkəzi Ekranı

Anod-İstehsal-Mərkəzi
Qazma-Cumbo-İstehsalat-Sex
İnduksiya-soba-istehsalat-emalatxanası
Dönər soba-istehsalat-emalatxanası
İnduksiya-soba-istehsalat-emalatxana2
Benefisiasiya-Laboratoriya
Benefisiasiya-Laboratoriya-a